Donaties

Meer dan meelezen en meeleven…MEEGEVEN!

Voor de periode t/m eind 2017 is er nog 10.000 Euro nodig om de Bijbelvertaling af te ronden en de Ellomwe bevolking van Malawi te voorzien van een Bijbel in de eigen taal. Wilt u dit mooie project ondersteunen? Al vanaf 5 euro per maand kun je meehelpen om deze belangrijke missie te laten slagen…


Eenmalige giften
Eenmalige giften zijn welkom op het rekeningnummer NL08 INGB 0009 4441 84 t.n.v. Diaconie Bethlehemkerk onder vermelding van: Ilse Visser.

Vast bedrag per maand
Met ingang van deze maand zeg ik voor de periode t/m december 2017 een bijdrage toe van:

Maandelijks:

5 euro per maand

ander bedrag, nl.   euro per maand

Eenmalig:

euro


Uw gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:
Rekeningnummer:

  • Ik machtig het ThuisFrontTeam deze bijdrage van mijn rekening af te schrijven.

Ik wil graag via e-mail op de hoogte blijven van ‘Missie Malawi'.