Samenvatting

Wat is 'Missie Malawi'?

'Missie Malawi' staat voor de vertaling van de Bijbel voor de Lomwe bevolking van Malawi. De circa 900.000 Lomwe wonen voornamelijk in het zuidoosten van Malawi. Hun taal heet het Elomwe.Wie werken er in het Bijbelvertaalproject?

Het kernteam bestaat uit 3 Lhomwe vertalers: Alfred Lihelu, Hayes Metani en Brian Chifika. Daarnaast maakt Ilse Visser deel uit van het kernteam. Zij traint en begeleidt de vertalers op de terreinen van theologie en (ver)taalkunde. Meer...Wie maken het project mogelijk?

Het project wordt lokaal ondersteund door het Bijbelgenootschap van Malawi, en internationaal door de Nederlandse zendingsorganisatie GZB. Voor dit project werkt de GZB samen met de Bethlehemkerkgemeente Den Haag en de Hervormde Kerk Nieuwe Tong en met individuele donoren. Meer...Wanneer is het project gestart?

In 2000 deed het Bijbelgenootschap van Malawi onderzoek naar een Bijbelvertaling in het Elomwe. Op basis van dit onderzoek werd in 2005 het Elomwe Bijbelvertaalproject gestart. Na moeizame beginjaren, vond in 2008 een doorstart plaats met de komst van een nieuwe vertaler en Ilse Visser. Meer...Wanneer is de einddatum van het project?

Veel Bijbelvertaalprojecten beginnen met de vertaling van het Nieuwe Testament. In 2012 wordt de vertaling van het Elomwe Nieuwe Testament afgerond. De verwachte einddatum voor de vertaling van de hele Elomwe Bijbel (inclusief het Oude Testament) is in 2018. Meer...Vanuit welke talen wordt de Bijbel vertaald?

De Elomwe Bijbel wordt vertaald op basis van de talen waarin de Bijbel oorspronkelijk werd geschreven: Hebreeuws en Grieks. Meer...