Voortgang

In het Elhomwe project verloopt het vertalen van de Bijbel in vier fasen, ook wel ‘stages’ genoemd.

Stage 1

Elke vertaler werkt aan een ‘eigen’ Bijbelboek, zodat er steeds aan 3 boeken tegelijk wordt gewerkt. Ilse geeft per Bijbelboek onderwijs over de interpretatie en vertaling van het betreffende boek, waarna de vertalers aan de vertaling van het boek werken. Daarbij gebruiken zij een speciaal computerprogramma.

Gereed In Uitvoering
Genesis
Exodus 1-10
Jozua
Richteren
Ruth
1-2 Samuel
1-2 Koningen
Esther
Psalmen
Hooglied
Jeremia
Exodus 11-40
Leviticus
Jesaja


Stage 2

De vertalers en Ilse controleren de vertaling en correcties worden gemaakt.

Gereed In Uitvoering
-
Genesis
Psalmen
1 Samuel


Stage 3

De vertaling wordt geprint en gelezen door een geselecteerde groep van 16 reviewers: Lhomwe mannen en vrouwen uit verschillende kerkgenootschappen, sociale structuren en regio’s.

Gereed In Uitvoering
Alle boeken van het Nieuwe Testament.
-


Stage 4

De vertaling wordt voorbereid voor publicatie (lay-out, controle van spelling etc.). Het vertaalteam ontvangt een proefdruk ter controle, waarna het manuscript naar de drukker gaat.

Gereed In Uitvoering
Matteüs - Titus
Filemon - Openbaring


Update: 1 augustus 2012